Byg et automatiseret lagerstyringssystem

Mange virksomheder står i dag overfor udfordringer vedrørende logistikken, og her oplever man at det er svært at følge med udviklingen og konkurrencen på markedet. Ved et ikke optimeret lagersystem kan der ofte ske fejl og mangler ved forsendelser af ordrer til kunderne. Hvis man som kunde oplever fejl i sin ordre, er man tilbøjelig til at vælge virksomheden fra i fremtiden. Trustpilot hænger direkte sammen med kundernes oplevelse af din virksomhed. 

Et automatiseret lagersystem skal hjælpe virksomheden med at optimere de interne arbejdsgange og gøre det lettere at afsætte ordre uden plukfejl. Et moderne WMS system kan være integreret med virksomhedens CMS system, som gør det muligt at strømline det fysiske lager direkte med shoppen. 

Lagerstyring og optimering på lageret skaber fremtidig vækst 

Lagerstyring og optimering af et lager skal gøre forretningen konkurrencedygtig på et marked der kan være proppet med spillere. Et automatisk lagerstyringssystem er et system der optimerer dit lagers aktiviteter og funktioner fra dag 1. Dette gør sig gældende gennem hele produktets rejse – lige fra varemodtagelsen til afsendelsen af den færdigpakkede ordre. Medarbejdere på et lager vil opleve betydeligt øget overblik og overskuelighed med et automatisk lagerstyringssystem. Det giver en konkurrencefordel i markedet, at man kan optimere interne arbejdsgange og give medarbejdere bedre betingelser for at performe i det daglige.

Et moderne wms system effektiviserer lagerets sammenhængskraft og det kan integreres direkte med det nuværende CMS system. Et lager skal i dag udvikles, så det er omstillingsparat uanset de uforudsete aktiviteter der kan ske i virksomhedens omverden.
Ud fra reelle prognoser laves der præcise forecasts, som kan give lageret den fleksibilitet der skal til for at spare på omkostningerne. 

En virksomhed med et moderne lager skal kunne tænke de ansatte ind før de teknologiske processer, da der i dag også er et stort fokus på medarbejdernes trivsel og effektivitet. Det handler om at skabe et miljø der både gavner virksomhedens effektivitet samtidig med at medarbejderne har bedre mulighed for at udvikle sig undervejs. 

Moderne WMS system er fuldt skalerbart 

Der er store krav til et moderne wms system i dag, og et af de klare ting, er at det skal være fuldt skalerbart for virksomheden. Det skal kunne følge med i virksomhedens vækstrejse fra starten af, for at have et fremtidssikret system. 

Et brugervenligt cloud lagersystem giver brugerne mulighed for at følge med i den aktuelle lagersituation, mens man er i gang med andre opgaver på lageret. Et intuitivt lagersystem giver et samlet overblik.