Det hjælper skadesservice med

De fleste forbinder kun skadesservice med når der er opstået meget store og alvorlige skader, som f.eks. et hjem der er brændt ned, men der er faktisk mange situationer hvor skadesservice rykker ud og kan være en god hjælp til at få styr på alt det nødvendige i en situation der ellers kan virke uoverskuelig.

I denne artikel kan du læse lidt om hvad skadesservice kan hjælpe med, udover brand, og hvornår det er en god ide at kontakte dem.

Hjælp til vandskader

Vandskader kan opstå af flere årsager. Det kan både handle om sprunget vandrør i boligen, oversvømmelse, frostsprængninger og skybrud. Uanset hvad så kan vandskader have store omkostninger eller alvorlige konsekvenser på lang sigt hvis ikke disse behandles korrekt, derfor er det vigtigt bl.a. at få hjælp til at:

 

  • stoppe ulykken
  • Fjerne vand
  • Eliminere fugt
  • Opgørelse af skadens omfang
  • renovering
  • Anmeldelse til forsikring

Få hjælp efter hærværk

Hærværk rammer både virksomheder og private. Det kan være unge mennesker der ikke tænker over konsekvenserne af deres handlinger, eller det kan være målrettet hærværk. I begge tilfælde skal dette meldes som en kriminel handling, og herefter skal skaden selvfølgelig udbedres.

Skadesservice kan i sådanne tilfælde hjælpe dig med, selvfølgelig at udbedre skaden, men også sørge for at anmeldelse til politi, forsikring osv. er i orden, og renovering bliver godkendt inden denne påbegyndes så du ikke kommer til at stå med overraskende udgifter

Få hjælp efter indbrud

Det ses desværre oftere og oftere at hele hjem eller virksomheds lokaler bliver ødelagt under indbrud. Det er ikke kun skader på døre eller vinduer hvor tyven har brudt ind. Der kan også være store skader på inventar som er blevet væltet eller ødelagt i processen.

Her er noget af det vigtigste at få opgjort værdien på det der selvfølgelig mangler, men også på det der er ødelagt.

Begge dele skal meldes til politiet og forsikringen, og herefter udbedres efter behov.

 

Stormskader

De helt store stormskader er heldigvis sjældne da diverse konstruktioner i Danmark generelt er grundigt udført og lavet til at holde til det danske klima. Når der sker stormskader kan disse til gengæld være meget omfattende, og kommer ofte meget uforudset.

Det er typisk store skader som f.eks. et tag der bliver revet helt eller delvist af.

Det kan være svært at fastsætte værdien heraf, og overskue hele processen med renovering og forsikring osv. som privatperson, men her kan skadesservice heldigvis hjælpe.