En maskine der kan strække 3 meter

I start halvfemserne var emballering af forskelligt pallegods meget bekosteligt, der anvendtes mest krympehætter, krympet med Gas – El, langsommeligt og dyrt.

Strækfilmen revolutionerede denne proces, forbruget af plast blev reduceret til langt under det halve, energiforbruget blev reduceret til næsten ingenting.

For 30 år siden var blæst strækfilm den mest anvendte, en stærk folie med en kraftig klæb.

Maskinerne udvikledes til at kunne strække filmen så en meter blev til 3 meter, den gode strækfilm bibeholdt sin tilbagetrækning, hvilket stabiliserede varen som var det en krympehætte.

Produktionsmetoderne forbedredes stadig, den “støbte” – cast folien vandt frem, en folie der kunne forstrækkes endnu mere, dog uden samme tilbagetrækning, men ganske god til let gods – knuste heller ikke f.eks. papkasser.

I dag har den blæste film fået nye egenskaber, forstrækkes endnu bedre, har en bedre mulighed for at tåle spidse genstande – bedre punkteringsevne. Den blæste film kan nu også leveres så den ikke støjer, selv med en høj klæbe effekt.

Manupac – maskiner til pakkeri, findes her.