Hvad er Atex ventilation?

Atex-ventilation er en type ventilation, der er designet til at fjerne farlige partikler fra luften. Denne type ventilation anvendes ofte i industrielle og kommercielle miljøer, hvor der er risiko for eksponering for farlige kemikalier eller andre forurenende stoffer. Disse ventilationssystemer består typisk af en række filtre og ventilatorer, der arbejder sammen for at skabe et sikkert og rent miljø. Læs mere om Atex ventilation herunder. 

 

Hvorfor er Atex ventilation vigtig?

Atex ventilation er en vigtig sikkerhedsforanstaltning i mange industrier. Med denne type ventilation kan det være med til at beskytte medarbejderne mod skadelige kemikalier og andre forurenende stoffer. Det vil sige, at de ikke bliver udsat for disse kemikalier eller andre risici, imens de er på arbejde. Disse systemer kan også bidrage til at reducere risikoen for brande og eksplosioner i miljøer, hvor der er farlige materialer til stede. Områder med høj eksplosionsrisiko er opdelt i forskellige zoner. Der findes 6 af disse atex zoner, hvor hver zone kan kræve et særligt ventilationssystem. Snak mere med en fagperson om inddelingen af disse atex zoner. 

 

Er det lovpligtigt med Atex ventilation?

I mange industrier er Atex-ventilation et lovkrav. Dette er ofte tilfældet i industrier, hvor der er risiko for eksponering for farlige materialer, eller hvor der er risiko for brande og eksplosioner. I disse miljøer kan Atex-ventilationssystemer bidrage til at skabe et sikkert og trygt arbejdsmiljø. Atex ventilation er lovpligtig i brancher såsom:

  • Farmaceutisk fremstilling
  • Forarbejdning af fødevarer og drikkevarer
  • Kemisk fremstilling
  • Energiproduktion

 

Hvem kan installere Atex ventilation?

Disse systemer skal konstrueres og installeres af en kvalificeret ingeniør. De skal også vedligeholdes og serviceres regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt. Hvis du planlægger at installere et Atex ventilationssystem, er det vigtigt at sørge for at kontakte en kvalificeret ingeniør. Ingeniøren kan hjælpe dig med at vælge det rigtige system til din virksomhed og det, I fremstiller.