Hvilke byggerier skal du have tilladelse til

Hvilke byggerier skal du have tilladelse til

Hvilke byggerier skal du have tilladelse til kan være vanskeligt for nogen, at finde rundt i. Der er dog nogle regler du skal forholde dig til, inden du kaster dig ud i byggeprojekter. For flere til- eller ombygninger kræver byggetilladelse, hvilket du kan læse mere om her.

Hvilke byggerier skal du have tilladelse til, når der tales om til- eller udbygning

Inden igangsættelsen af nybyggeri eller tilbygningen skal forekomme, skal du være opmærksom og undersøgende på følgende områder. Det er blandt andet bygningsreglementet, lokalplaner, offentlige og private servitutter, der skal undersøges. Forefindes der ingen lokalplaner eller andre servitutter for den givne grund, skal du forholde dig til bygningsreglementets regler. 

 

Husk dog altid på uanset hvilken form for byggeri du ønsker for din grund, kræver det en byggetilladelse fra kommunen. Uden en byggetilladelse fra kommunen kan du risikere, at dit nyopførte projekt er ulovligt og skal nedrives. Derfor kan det være godt givet ud, at have forhørt sig ved en landinspektør omkring reglerne og omstændighederne. De kan være dig behjælpelige med dit kommende projekt, så du kommer i mål uden bekymringer.

Bygningsreglementets regler

Ved bygningsreglementets regler er der to fokusområder, som du skal være opmærksom på. Indenfor bygningsreglementet arbejdes der i områderne byzone og sommerhusområdet. I forhold til byzonen må du ikke overskride de 2,5 meter mod skel ind til naboen, stier eller offentlige veje. Drejer det sig om sommerhusområdet er reglerne anderledes, her er må du ikke overskride  de 5 meter mod skel ind til naboen, stier eller offentlige veje.

 

Gældende regler for byzone, som du skal være opmærksom på.

  • Ved villabebyggelse, må bebyggelsesprocenten på de 30 % ikke overskrides.
  • Byggeriet må kun være på 2 etager, hvor byggehøjden ikke må overskride de 8,5 meter.
  • Som tidligere beskrevet må skel til nabo, stier og offentlige veje ikke overskride de 2,5 meter.
  • Skrå højdegrænseplan på 1,4 meter i højden gange med afstanden til skellet definerer den maksimale byggehøjde
  • Hævede opholdsarealer over 0,3 meter over naturligt terræn, placeres mindst 2,5 meter fra skellet.