Strømpeforing materiale

Strømpeforing er en teknik der bruges til at skabe et nyt rør i det gamle og defekte rør.

Hvordan udføres en strømpeforing?

”Strømpen” består typisk af en belægning af polyester eller en særlig glasfiber, som oftest hærdes med polyester. Strømpen pustes op inden i det eksisterende rør, og former et indvendigt rør. Strømpen vil med tiden hærde og vil til sidst skabe et nyt beskyttende lag inden i det gamle rør. På denne måde bliver alle revner og huller lavet. Efter slangen er færdig med at hærde, trækkes strømpen ud af røret også har man et nyt rør i det gamle.

Kan det betale sig?

En korrekt udført strømpeforing vil være lige så tæt som en klassisk kloakrenovering, dog indebære en klassisk kloakrenovering en del mere ressourcer og omkostninger og gravearbejde. Med en strømpeforing vil levetiden være op til tredive til halvtreds år yderligere. Desuden vil kloakrørene være klar til brug igen efter et døgn. Køb strømpeforing til kloakrør hos C-TV. Der vil ligeledes med fordel skulle blive foretaget en tv-inspektion, da nogle kloakrør kan være utilgængelige. Det kan være at de er placeret under huset eller er meget smalle. På denne måde kan man kan se hvilke kloakledninger der er tale om, så man slipper for gravearbejde.

Vedligehold dine kloakrør

Selvom en strømpeforing er betydeligt billigere end en almindelig kloakrenovering, er det aldrig billigt at skulle reparere noget. Så ved at vedligeholde kloakrørene, kan deres levetid forlænges med nogle år. Dette kan man gøre ved at spule rørene én gang om året, for at skylle rester af fedtstoffer og sæberester væk fra afløbet, da det er en kilde til slid af rørene. Hvis du har rottespærre i rørene, kan der opstå forstoppelse herved. Sørg derfor for at få tjekket og kontrolleret rottespære en gang årligt af en professionel. Da det kan være med til at forebygge ødelæggelser i rørene.

De små tiltag i hverdagene

Desuden kan man gøre en række ting i sin hverdag, for at mindske slid og forstoppelser. Undgå derfor at smide ting som bind, bleer og kattegrus i toilettet. Også i køkkenet kan man fordel indføre tiltag, for at mindske forstoppelse. En af hovedårsagerne opstår når man hælder stegefedt i afløbet, da det kan sætte sig i rørene. Desuden skal man aldrig hælde stoffer i afløbet og kloakken, som både kan skade kloakrørene, men også er skadelige for omgivelserne. Det kan være ting som maling, terpentin, olie og lignende stoffer.