Hvordan kan din virksomhed få gavn af procesventilation?

Procesventilation bruges i industrivirksomheder til at skabe et sundt arbejdsmiljø

Industri- og produktionsvirksomheder udgør en stor del af virksomhederne i Danmark. Mange tusinde mennesker går hver dag på arbejde for at producere produkter, men hvis der ikke er taget højde for tilstrækkelig ventilation og et sundt indeklima i produktionsfaciliteterne, kan det have en negativ indflydelse på medarbejdernes sundhed over tid. De kan blive udsat for støv- og røgskyer samt dampe, som kan være skadelige for både lunger og hjerne.

Derfor er det vigtigt at skabe et godt indendørsklima for disse medarbejdere. Det kan man gøre særdeles effektivt og med hurtig effekt ved at installere et procesventilationsanlæg i virksomheden, som sørger for at fjerne gasserne og partiklerne i luften. Det kan du læse mere om herunder.

Sådan virker procesventilation og procesudsugning

Et procesventilationsanlæg kan typisk se ud på to forskellige måder. Den ene er en stor ventilator, som sidder nær loftet og sørger for, at de helt fine partikler, gasser og røgskyer, der stiger til vejrs, suges ud af luften. Den anden er som en stor støvsuger, der kan flyttes rundt efter behov. Den kan bruges til at suge større partikler som træspåner op direkte ved kilden. Man kan vælge en kombination af de to typer maskiner, men man kan også vælge en af dem, alt efter hvad behovet er.

Inden i anlægget sidder der et filter, som opfanger alle de små partikler. Det sikrer, at partiklerne, som potentielt kan være skadelige, udledes ud til det omgivende miljø. Den luft, som anlægget afleverer til omgivelserne, er således ren. Hvordan restproduktet fra udsugningen håndteres, afhænger af, hvilken industri det kommer fra. Anlægget sørger derudover for at genanvende den varme, der genereres ved at holde udsugningen kørende. Det foregår ved hjælp af varmevekslere, som sørger for at blæse ren, varm luft tilbage ind i lokalet.

Vælg en pålidelig leverandør af procesventilation

Arbejder du i en virksomhed, hvor der foregår meget forurening fra produktionen, kan et procesventilationsanlæg gøre en stor forskel for det generelle indeklima og medarbejdernes sundhed. Technor er specialister inden for alt, der har at gøre med procesventilation og procesudsugning, og de kan hjælpe din virksomhed med få installeret et anlæg, der er unikt tilpasset jeres behov.